Học tiếng Anh qua truyện cười là một phương pháp học rất thú vị và hiệu quả. Bạn không chỉ cảm thấy thoải mái, thư giãn mà còn bổ sung được cho mình rất nhiều từ mới và cấu trúc. Cùng đọc mẩu truyện cười Parrot Buying – Mua vẹt sau nhé!

Parrot buying

A man goes into a pet shop to buy a parrot. The shop owner points to three identical looking parrots on a perch and says: “The parrot to the left costs 500 dollars”.
“Why does the parrot cost so much?” the customer asks.
The owner says, “Well, it knows how to use a computer.”
The customer asks about the next parrot and is told “That one costs 1,000 dollars because it can do everything the other parrot can do plus it knows how to use the UNIX operating system.”
Naturally, the increasingly startled man asks about the third parrot and is told “That one costs 2,000 dollars.”
Needless to say this begs the question “What can IT do?”
To which the owner replies, “To be honest, I have never seen it do a thing but the other two calls him boss!”

Mua vẹt

Một người đàn ông đi tới một hàng bán những con vật cảnh để mua một con vẹt. Chủ hàng chỉ ba con vẹt giống hệt nhau trong một cái lồng và nói: “Con vẹt bên trái giá 500 đô la.”
“Sao con vẹt lại có giá đắt vậy?” khách hỏi.
Người chủ đáp: “À, nó biết cách sử dụng máy vi tính.”
Người khách hỏi về con vẹt tiếp theo và được bảo: “Con vẹt đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi việc những con vẹt khác biết làm, thêm vào nó có thể dùng hệ điều hành UNIX.”
Tất nhiên, người đàn ông càng lúc càng kinh ngạc hỏi về con vẹt thứ ba và được cho biết: “Con đó giá 2.000 đô la.”
Không cần phải nói gì anh ta hỏi luôn “Cậu IT này có thể làm gì?” ( IT ở đây vừa có nghĩa là nó, vừa có nghĩa là một người làm công nghệ thông tin)
Đối với câu hỏi đó, ông bán hàng đáp: “Nói thật tôi chưa thấy nó làm gì nhưng hai con kia gọi nó là ông chủ!”

Từ vựng:
Identical (adj) – đồng nhất, đúng, chính
Shop owner (n) – chủ cừa hàng
Cost (v) – trị giá
Needless to say – không cần thiết phải nói, không cần nói gì vì đã rõ ràng rồi
To beg the question – coi vấn đề đưa ra đã được quyết định
To be honest – thật thà, thật rằng, trung thực mà nói

Thuần Thanh

Xem thêm