Với sự phát triển của khoa học công nghệ như ngày nay, chúng ta đã rút ngắn được rất nhiều thời gian của không ít công việc cần làm và từ đó có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tuy nhiên, có nhiều người không biết tận dụng khoảng thời gian quý báu đó để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Dưới đây là 4 gợi ý về những điều nên làm khi bạn có những khoảng nghỉ như vậy.

(Độc giả vui lòng ấn nút CC để xem phụ đề tiếng Anh)

1. Exercise – Tập thể dục

With so much free time on our hands, we need to have the energy to be active during this time. A few centuries ago, we used to move around and lift things. Almost all of our jobs required us to work out our bodies whether it’d be tending to the farms or creating tools in the workshop. But now most of us work behind computer screens and register. We aren’t getting the right amount of exercise that our body needs to function properly. It’s actually been proven by studies that people who work out have more energy throughout the day. If you don’t energy, you are gonna spend majority of your free time on effortless things like Netflix and Gaming. A simple workout program like Starting Strength is enough for you to get started on improving your fitness and gaining more energy throughout the day.

  • used to V: đã từng làm gì
  • require sb to V: yêu cầu ai làm gì
  • spend time/money on: xài thời gian/tiền bạc vào việc gì

Với rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong tay, chúng ta cần có năng lượng để trở nên tích cực trong thời gian đó. Một vài thế kỷ trước, chúng ta từng di chuyển và nâng các thứ. Đa số những công việc đó yêu cầu cơ thể chúng ta vận động cho dù là việc trên nông trường hay sản xuất công cụ. Nhưng đa số những công việc ngày nay đều là ngồi sau máy tính và với sổ sách. Chúng ta không tập thể dục đủ để giúp cơ thể hoạt động tốt. Những nghiên cứu đã chứng minh rằng những người tập thể dục có năng lượng nhiều hơn suốt cả ngày. Nếu bạn không có năng lượng, bạn sẽ dành đa số quãng thời gian rảnh rỗi vào những thứ như là Netfilx và Gaming. Một chương trình tập luyện đơn giản như Starting Strength là điều bạn có thể bắt đầu để cải thiện sức khỏe và có năng lượng cho cả ngày. 

Những người tập thể dục có năng lượng nhiều hơn suốt cả ngày (Ảnh: pixabay.com)

2. Reading – Đọc sách

The stuff that you are learning in schools is outdated. The large majority of information you are learning over their will not be used once you graduate. This means that the large majority people what in the world they are doing. Real life knowledge is like managing finances, social skills, dating, diet and fitness are basically not existed among the population. And in my opinion, this is actually a very good thing for you. This means that you can easily climb to the top because your competition kinda sucks. A famous entrepreneur once said that “You can become an expert in any field by reading just 3 books on the subject”. By simply reading 3 books, you’ll know more about any subject than 99% of people out there. Look if you wanna succeed at the game of life, you have to read the instructions manual, focus your reading on Self-Development books as they provide practical knowledge that can be applied in real life.

  • focus on: tập trung vào

Những thứ bạn học ở trường đã lỗi thời rồi. Đa số những thông tin bạn học ở đó không được sử dụng khi bạn tốt nghiệp. Điều này nghĩa là nhiều người không biết làm gì ở ngoài thế giới. Kiến thức thực tế là quản lý tài chính, kỹ năng xã hội, hẹn hò, dinh dưỡng và thể hình, chúng là những thứ mà nhiều người không có. Và theo tôi, điều này rất tốt cho bạn. Nó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng lên đỉnh vinh quang bởi vì đối thủ của bạn dở tệ. Một doanh nhân nổi tiếng từng nói: “Bạn có thể trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào sau khi đọc xong 3 cuốn sách về lĩnh vực đó”. Chỉ bằng việc đọc 3 cuốn sách đó, bạn sẽ biết nhiều hơn về bất kỳ chủ đề nào hơn 99% những người ngoài kia. Nếu muốn thành công trong trò chơi cuộc sống, bạn phải đọc những hướng dẫn, tập trung vào những cuốn sách về phát triển bản thân bởi chúng cung cấp những kiến thức thực tế bạn có thể áp dụng vào cuộc sống.

Đọc sách cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích (Ảnh: Wayland Library)

3. Meditation – Thiền định

Meditation is one of those things that have been proven a hundred times over to be extremely beneficial. Yet, nobody does it. Why? Well, it’s probably because on the surface it’s one the most boring tasks out there. You sit down, and… you do nothing right. Well, there’s a lot of more to it. When you meditate, you are actually training your brain. You learn how to control what thoughts to focus on and which thoughts to ignore. This one skill is crucial to become a happier person. You’ll also have a lot more mental energy throughout the day. It’s so important actually. If you have to ask me which one habit could change your life, I’d instantly respond with meditation. Meditating for just 10 minutes a day is more than enough to start reaping the benefits.

  • learn how to V: học cách làm gì

Thiền định là một trong những điều đã được chứng mình hàng trăm lần là có ích nhưng mà chẳng ai thiền cả. Tại sao? Có thể nó là một trong những thứ gây buồn chán nhất. Bạn ngồi xuống và… không làm gì cả. Nhưng lúc thiền, bạn làm nhiều hơn thế. Khi thiền, bạn đang thực sự rèn luyện não bộ. Bạn học cách kiểm soát việc nên tập trung nghĩ gì và nên loại bỏ suy nghĩ gì. Kỹ năng này rất cần thiết để trở thành một người hạnh phúc hơn. Bạn sẽ có rất nhiều sức mạnh tinh thần cho cả ngày. Nó thật sự rất quan trọng. Nếu bạn hỏi tôi thói quen nào có thể thay đổi cuộc sống, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là thiền định. Thiền 10 phút/ngày là đủ để bạn nhận được những lợi ích.

Thiền định có thể giúp bạn trở thành người hạnh phúc hơn (Ảnh: Victoria Ledwidge)

4. Hobby/Passion – Đam mê

It’s my strong belief that everyone has a passion that triggers the inner child in them. It’s something that brings out a sort of excitement in you. Instead of dreading the time spent on it, you kinda get lost in the exploration. The reason I listed this as the last task is because the other three supplement your ability to work on your hobby or your passion. Reading gives you the knowledge to grow in your hobby. Meditation gives you the headspace for creativity and exercise ultimately gives your body the energy to focus on this hobby even after a long days of work. This hobby whether it’d be dance, art, writing, creating your own make a wish foundation. Whatever it is, is your source of fulfillment. Without it you will not feel whole. You will feel as if there something missing in your life. And it’s my strong belief that if you work on your hobby long enough and own your craft can eventually be a source of income. Once you reach this stage, your life will transform that one you dread into one that excites you.

  • instead of: thay vì
  • It’s my strong belief that: Tôi hoàn toàn tin rằng

Tôi hoàn toàn tin rằng mọi người đều có một đam mê khiến họ trở về tuổi thơ. Đó có thể là thứ khiến bạn thấy vui thích. Thay vì sợ hãi việc dành thời gian cho nó thì bạn lại có được rất nhiều khám phá. Lý do tôi liệt kê việc này cuối cùng vì 3 việc trên hỗ trợ bạn thực hiện sở thích/đam mê của mình. Đọc cho bạn kiến thức phát triển sở thích của mình. Thiền định giúp bạn minh mẫn để sáng tạo. Tập thể dục giúp bạn có năng lượng để bạn tập trung vào sở thích cho dù đó là một ngày mệt nhọc. Sở thích đó có thể là khiêu vũ, nghệ thuật, viết lách, những mong ước của bạn. Dù nó là gì thì nó cũng là điều khiến bạn cảm thấy viên mãn. Nếu không có nó, bạn sẽ không thấy viên mãn. Bạn sẽ thấy như thiếu gì đó trong cuộc sống. Và tôi hoàn toàn tin rằng nếu bạn làm việc với những sở thích đủ lâu thì nó sẽ trở thành một nguồn thu nhập của bạn. Khi bạn đạt đến giai đoạn này, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi từ việc bạn thấy lo lắng thành việc bạn thấy hứng thú.

Hãy giữ cho mình một niềm đam mê để cuộc sống thú vị hơn (Ảnh: Check in Mộc Châu)

Theo Practical Psychology
Mai Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

videoinfo__video2.dkn.news||34982a751__

Từ Khóa: