Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

CALL TO SHUT REAL BODIES EXHIBITION OVER FEARS IT USES EXECUTED PRISONERS

KÊU GỌI ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM CƠ THỂ NGƯỜI Ở SYDNEY VÌ NGHI NGỜ SỬ DỤNG THI HÀI CỦA TỬ TÙ

A group of lawyers, academics and human rights campaigners has called on the federal government to shut down a controversial Sydney exhibition, amid claims the show could be displaying the bodies of executed Chinese political prisoners.

Một nhóm các luật sư, học giả và các nhà vận động nhân quyền đã kêu gọi chính phủ liên bang đóng cửa một cuộc triển lãm gây tranh cãi ở Sydney, với cáo buộc rằng cuộc triển lãm có thể trưng bày thi thể của các tù nhân chính trị ở Trung Quốc.

Protesters in Sydney have been urging a boycott of Real Bodies: The Exhibition, which showcases bodies and anatomical specimens that have been preserved through plasticisation.

Những người biểu tình ở Sydney đã kêu gọi tẩy chay cuộc triển lãm – nơi trưng bày các thi thể và mẫu vật được bảo tồn bằng quá trình nhựa hoá.

The exhibition is billed as featuring the largest collection of dead bodies and human specimens to be viewed in Australia, and organisers say it has been approved by the New South Wales Department of Health.

Cuộc triển lãm được quảng cáo là bộ sưu tập thi thể và mẫu vật từ người thật lớn nhất được trình diễn ở Úc, và các nhà tổ chức khẳng định nó đã được phê chuẩn bởi Bộ Y Tế bang New South Wales.

The Imagine Exhibitions chief executive, Tom Zaller, told News Corp – which is also a media sponsor of the exhibition – earlier this month that the bodies came from China, a detail that concerns human rights activists.

Giám đốc Triển lãm hình ảnh là ông Tom Zaller nói với New Corp – cơ quan truyền thông của cuộc triển lãm rằng các thi thể đến từ Trung Quốc sẽ được đưa tới đây vào đầu tháng, chi tiết này gây quan ngại cho các nhà hoạt động nhân quyền.

Susie Hughes, the executive director of the International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC), questioned whether the bodies could have possibly been ethically obtained.

Susie Hughes, Giám đốc điều hành của tổ chức Liên Minh Quốc Tế Chống Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc nghi ngờ liệu các thi thể này được thu hoạch một cách có đạo đức hay không?

The group said suggestions the bodies are “unclaimed corpses” cannot be correct. They say Chinese hospitals keep bodies for 30 days until declaring them unclaimed. The plasticisation process, however, must commence within 48 hours of death.

Họ cho rằng các thi thể này là “những xác chết không có người nhận” là không thể nào. Các bệnh viện Trung Quốc giữ các thi thể nhưng chúng chỉ có thể được liệt vào loại “không có người nhận” sau 30 ngày. Tuy nhiên quá trình nhựa hoá phải được thực hiện trong vòng 48 tiếng sau khi chết.

Các chuyên gia cho rằng hầu hết những bộ phận và thi thể là của những người đàn ông trẻ (Ảnh: AAP)

Vaughan Macefield, a professor of physiology at the Western Sydney University, said it was “appalling” that in 2018 such specimens from China were being displayed to members of the public who were unaware of their origin.

Vaughan Macefield, Giáo sư sinh lý học tại Đại học Western Sydney nói rằng điều này thật “kinh hoàng” khi vào năm 2018, những mẫu vật từ Trung Quốc được trưng bày cho dân chúng xem mà chính họ cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Strong evidence supports the bodies and organs being exhibited having come from executed prisoners in China,” he said. “These are mostly young males on display – quite different to the older donated bodies used to teach anatomy in Australian medical schools.”

Ông nói: “Có bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc các thi thể và bộ phận người trong cuộc triển lãm này đến từ các tử từ ở Trung Quốc. Hầu hết những thi thể này là của những người đàn ông trẻ – khác biệt hoàn toàn so với các thi thể người cao tuổi hiến tặng để sử dụng cho việc giảng dạy ở các trường Y khoa Úc”.

In an open letter calling on politicians to shut down the exhibition, ETAC says there is “credible evidence that these are the bodies of executed prisoners and prisoners of conscience from China”.

Trong một bức thư kêu gọi các chính trị gia cho đóng cửa cuộc triển lãm, ETAC nói rằng: “Có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh rằng đây là những thi thể của tử tù và tù nhân lương tâm Trung Quốc”.

“Using human organs and tissues without consent for financial profit is the antithesis of ethical and legal practice,” the open letter says. “Such conduct of organ trafficking and organ tourism is a serious breach of international human rights law, and Australia should have no part in it.”

Bức thư bày tỏ: “Việc sử dụng các cơ quan và mô người mà không có sự đồng ý của họ để phục vụ cho mục đích lợi nhuận là đi ngược lại đạo đức và luật pháp. Việc buôn tạng và du lịch ghép tạng là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế, và Úc không nên góp phần vào việc này”.

“We are astonished that visas and permits for bringing this exhibition into Australia were issued by the Australian government, given the lack of documentation demonstrating ethical and legal sourcing of each body. No motivation for profit or political sensitivities could ever justify such a crass and undignified violation of human rights.”

“Chúng tôi cảm thấy thật bất ngờ về việc chính phủ Úc đã cấp thị thực và giấy phép cho cuộc triển lãm, mặc dù nhà tổ chức thiếu các tài liệu chứng minh nguồn gốc và đạo đức của việc sử dụng các thi thể trong triển lãm. Không có bất kỳ nguyên nhân về lợi nhuận hay chính trị nào có thể biện hộ cho việc vi phạm một cách thô bạo và thiếu tôn trọng nhân quyền như vậy”.

Những người biểu tình bên ngoài triển lãm ở Sydney nói rằng xác chết được sử dụng trong cuộc triển lãm là của các tử tù Trung Quốc (Ảnh: The Guardian)

Some jurisdictions have banned similar exhibits. The exhibition’s organisers have been contacted for comment. Zaller told News Corp the exhibitions had been viewed by 50 million people around the world. “They’re inspected by health departments in countless countries,” he said. “There’s no foul play.”

Một số cơ quan có thẩm quyền đã cấm các cuộc triển lãm tương tự. Các nhà tổ chức triển lãm đã được liên hệ để giải thích. Zaller nói với News Corp rằng cuộc triển lãm đã được xem bởi 50 triệu khán giả trên thế giới. Ông cho biết thêm: “Chúng đều được giám định bởi các cơ quan y tế ở rất nhiều quốc gia và không có gì mờ ám cả”.

videoinfo__video3.dkn.news||__

Từ vựng

Exhibition: triển lãm

Human rights campaigners: các nhà vận động nhân quyền

Executed prisoner: tử tù

Plasticisation process: quá trình nhựa hoá

Prisoners of conscience: tù nhân lương tâm (những người lương thiện bị tù oan)

Organ trafficking: buôn lậu nội tạng

Organ tourist: du lịch ghép tạng

Polictical sensitivity: sự nhạy cảm chính trị

Theo theguardian.com

Thiên Cầm biên dịch