Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

Live each day as if it were your last. ~ Steve Jobs

Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn.

live (v) /liv/: sống

each day: mỗi ngày

as if: như thể là

Câu chuyện minh họa:

ONE LAST CHANCE – CƠ HỘI CUỐI CÙNG

It was 9:00 am already! Richard had to leave for work! Before leaving he hurriedly looked at the newspaper and stood still!  He rubbed his eyes and saw again… Yes, he was not mistaken. It was his name in the obituary! He threw the paper in the bin and screamed… but no one came out of the rooms!

Đã 9 giờ sáng rồi! Richard phải đi làm. Trước khi rời đi, anh vội vàng nhìn tờ báo và đứng yên!  Anh dụi mắt và nhìn lại. Đúng, anh không nhầm. Đó là tên của anh ấy trong cáo phó! Anh ta ném tờ giấy vào thùng và hét lên nhưng không ai đi ra khỏi phòng!

Richard started to recollect. He remembered that last night when he went to bed he had a chest pain and he was rushed to hospital. Then he went into a sound sleep. But what happened after that?

Richard bắt đầu hồi tưởng. Anh nhớ rằng đêm qua khi đi ngủ anh bị đau ngực và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Rồi anh chìm vào một giấc ngủ ngon. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó?

He could suddenly see his living room filled with people… all in tears; his mom, his wife and his children. He shouted at them… but no one answered back. He also saw his best friend, the one he had a serious misunderstanding few days back. He wanted to say ‘Sorry’ to him… but now no one could hear his voice. There was so much left to do before he left this world! He wondered how he could tell his mom that he felt so thankful to have her in his life! He wanted to tell his children how much he loved them.

Anh bất ngờ nhìn thấy phòng khách của mình có rất nhiều người mắt đều đẫm lệ; mẹ anh, vợ anh và con anh. Anh hét lên nhưng không ai trả lời anh. Anh cũng thấy người bạn thân nhất của mình, người mà anh đã có một sự hiểu lầm nghiêm trọng vài ngày trước. Anh muốn nói với bạn mình một câu “Xin lỗi” nhưng bây giờ không ai có thể nghe thấy giọng nói của anh. Còn quá nhiều việc phải làm trước khi anh rời khỏi thế giới này! Anh tự hỏi làm thế nào để anh có thể nói với mẹ mình rằng anh cảm thấy rất biết ơn khi có mẹ trong đời! Anh ấy muốn nói với các con của mình rằng anh ấy yêu chúng nhiều đến nhường nào!

Ảnh: Adobe Stock

“Oh, God”… shouted Richard, “Please give me a little more time. I have to say so many things that I never said.”

Richard hét lên: “Chúa ơi! Xin Ngài ban cho con thêm một chút thời gian. Con còn phải bày tỏ rất nhiều điều mà con chưa từng nói”.

He wanted to tell his wife how lucky he felt to have her; how much he loved her; he felt sorry to have hurt her sometimes. Above all, he wanted to tell her that she means the world to him!

Anh ấy muốn nói với vợ rằng anh ấy cảm thấy may mắn như thế nào khi có cô bên cạnh; anh yêu cô nhiều biết bao; đôi khi anh cảm thấy tiếc nuối vì đã làm tổn thương vợ. Trên tất cả, anh muốn nói rằng cô là cả thế giới của anh!

Richard started crying and pleading to God for one LAST chance! “God, one last chance, pleeeeeeaaaaaaaase”, shouted Richard and opened his eyes.

Richard bật khóc và cầu xin Chúa ban cho anh một cơ hội CUỐI CÙNG! “Xin Chúa ban cho con một cơ hội cuối cùng”. Richard hét lên và mở mắt ra.

Oh, this was a dream!

Ồ, đây là một giấc mơ!

He woke up; looked around everywhere. He was on his bed; his wife lay beside him, deep in sleep. Richard bent down and hugged her. He whispered in her ears, “I love you sweetheart; you are the best thing to have ever happened to me!”

Anh tỉnh dậy và nhìn khắp xung quanh. Anh đang nằm trên giường với người vợ bên cạnh, cô đang chìm sâu vào giấc ngủ. Richard cúi xuống và ôm cô. Anh thì thầm vào tai cô: “Anh yêu em, em là điều tốt đẹp nhất mà anh có!”

He went up to the window; saw outside; his own place. He looked up the sky, joined his hands and thanked God for giving him this second chance.

Anh ấy đi lên phía cửa sổ và nhìn ra ngoài – không gian riêng của anh. Anh nhìn lên bầu trời, chắp tay và cảm ơn Chúa vì đã cho anh cơ hội thứ hai này.

Ảnh: Pixabay.com

Richard realized that ego meant nothing when it came to living life happily with his dear ones around. He decided to meet up his friends and clear all misunderstandings; he also decided to tell everyone who mattered to him, all that has remained unsaid so far!

Richard nhận ra rằng bản ngã chẳng có ý nghĩa gì khi được sống một cuộc đời hạnh phúc với những người thân yêu bên cạnh. Anh quyết định gặp bạn bè và xóa tan mọi hiểu lầm; anh cũng quyết định nói với tất cả những người quan trọng đối với anh, chia sẻ tất cả những gì vẫn chưa từng được nói!

Nguồn truyện: smilepls.com

Mai Vy (biên dịch)