Cha con Dave và Finny là một loài vật rất là cục mịch, vụng về và họ cũng là loài vật duy nhất không được lên con thuyền cứu thế Noah khi mà tất cả muôn loài đang phải chạy trốn cơn lũ tận thế đang cận kề. Nhờ sự giúp đỡ của Hazel và Leah họ đã lén lút lên thuyền và trong lúc rối ren lày một cuộc phiêu lưu bắt đầu.

Chúng ta hãy cùng xem một trích đoạn trong bộ phim nổi tiếng này nhé:

videoinfo__video3.dkn.news||__

Trong phim, Finny đã nhắc đến câu điều kiện loại 1 để nói về nói về sự việc có thể xảy ra trong hiện tại

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

If we start crying, he will feel bad and let us go.

Nếu chúng ta khóc, anh ta sẽ cảm thấy tội nghiệp và để chúng ta đi.

Image result for câu điều kiện loại 1
Trong câu điều kiện loại 1, chúng ta sẽ thấy vế If sẽ chia thì hiện tại đơn, vế còn lại chia thì tương lai đơn.

Thiện Nhân