Tết dương lịch, hay còn gọi là Tết Tây, là ngày lễ quan trọng của nhiều dân tộc cũng như nền văn hóa trên thế giới. Bạn đã biết cách giới thiệu về Tết dương bằng tiếng Anh chưa?

1. The between the old and the new year – Sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới

Meaning of New Year’s Day is first of all between the old and new year. On January 1, 2017, the beginning of a new year, and also the end of a cycle of heaven and earth, all the trees and grass. And the Lunar New Year marks the end and the opening of a new year with many new things awaiting. At the moment of transfer between the old and the new year. People all over the world have a way of welcoming the new year is unique, bearing bold culture of each country.

Ý nghĩa ngày Tết dương lịch chính là sự giao thời giữa năm cũ và năm mới, ngày 01 tháng 01 là thời điểm bắt đầu cho năm mới và cũng chính là sự kết thúc của chu kỳ vận hành đất trời, vạn vật cỏ cây. Và đây cũng là sự đánh dấu khép lại và tiếp thêm sự mở màn một năm mới với nhiều điều mới đang chờ đón. Vào thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa giữa năm cũ và năm mới, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có phương thức chào đón năm mới thật độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng của từng đất nước.

2. The New Year began in ancient times and existed with the flow of civilization – Tết dương lịch bắt nguồn từ thời cổ đại và tồn tại cùng với dòng chảy của văn minh.

The Lunar New Year has its roots in ancient times. The Roman Empire was the first country to choose January 1 as New Year’s Day. In the Julian calendar system proposed by Hoang to Julius Caesar. By 1582, Pope Gregory XII, after taking office, used the modern method of calculating the calendar in May. Pope modified but still set January 1 to start the new year. Today, January 1 New Year Calendar has been used and popularized all over the world. And this is the holiday season of the countries applying this calendars.

Tết dương lịch có nguồn gốc từ thời cổ đại, Đế Quốc La Mã là quốc gia đầu tiên chọn ngày 1 tháng 1 làm ngày bắt đầu năm mới. Trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Năm 1582, Gregory XII sau khi nhận chức đã dùng phương pháp tính lịch hiện đại phân chia tháng năm. Giáo hoàng đã sửa đổi nhưng vẫn ấn định lấy ngày 1 tháng 1 bắt đầu năm mới. Hiện nay, ngày 1 tháng 1 Tết dương lịch đã được sử dụng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, đây cũng là ngày nghỉ lễ của các quốc gia áp dụng bộ lịch này. 

3. For the Western countries, the New Year is a national holiday – Đối với các nước phương Tây, Tết dương lịch là một ngày lễ lớn của quốc gia.

New Year’s Eve, or New Year’s holiday gradually became an important holiday, the feast of the Western countries. Not only that, in Vietnam, the New Year is also a festive day.

Tết dương lịch dần dần đã trở thành một ngày lễ quan trọng, lễ lớn của các quốc gia phương Tây. Không chỉ có thế, ở Việt Nam, đây cũng là một ngày lễ được chú trọng.

In the United States, a day off to celebrate this important event.

Ở nước Mỹ mọi người được nghỉ lễ một ngày để chào đón sự kiện quan trọng này.

In England, people welcome the new year quite solemn and majestic. The parade welcomes the new year with great fun. Walk through Whitehall and Pall shopping streets, and finally stop at Berkley square. Everyone sang together the traditional song to celebrate the new year.

Ở Anh, đón chào năm mới khá long trọng và hoành tráng bằng những cuộc diễu hành trên các con phố chào đón năm mới vô cùng vui nhộn. Đi qua các con đường Whitehall và trung tâm mua sắm Pall, cuối cùng dừng chân ở quảng trường Berkley. Tất cả mọi người cùng nhau cất vang tiếng hát của ca khúc truyền thống đón chào năm mới. 

In Germany, people use rock dance to party “farewell the old year”, welcoming the new year.

Ở Đức, người dân dùng vũ điệu rock để làm tiệc “chia tay năm cũ” và đón chào năm mới.

In France, people make a real banquet. With the desire to prosper in the new year.

Ở Pháp, người ta làm một bữa tiệc thật linh đình với mong muốn những điều thịnh vượng sẽ đến trong năm mới. 

And many other Western countries welcome this great holiday very spectacular …

Và ở nhiều nước phương Tây khác cũng đón chào ngày lễ lớn này rất hoành tráng…

Người dân phương Tây đón năm mới (Ảnh: http://duhocducdfi.com)

4. Tet is an opportunity to gather and gather – Tết Tây là dịp để tụ họp.

In the West, the meaning of New Year’s Day is an opportunity for people to gather together to welcome the new year.

Ở phương Tây, ý nghĩa ngày Tết dương lịch là dịp để mọi người quây quần và tụ họp cùng nhau để đón chào một năm mới.

In America, people often sit in pubs together or sit together at home in front of the TV. Countdown the time, the last moments on the clock and celebrate the New Year together. More cheerful and bustling, everyone came together to Time Squares. Everyone is waiting for the moment when the ball of fireworks explodes falling, marking the end of the old year to the new year. American youths often wear masks and hold small parties and have fun with friends and family before the eve of the New Year’s Eve.

Các bạn trẻ người Mỹ đón năm mới (Ảnh: blog.flydealfare.com)

Ở Mỹ, mọi người thường cùng nhau ngồi trong các quán rượu, hay ở nhà ngồi trước ti vi. Cùng đếm ngược thời gian, những khoảnh khắc cuối cùng trên đồng hồ và đón năm mới. Đông vui và nhộn nhịp hơn thì tất cả mọi người cùng nhau đến quảng trường Thời Đại (Time Squares). Mọi người cùng chờ đón khoảnh khắc quả cầu pháo hoa rơi xuống đánh dấu một sự kết thúc năm cũ để bước sang năm mới. Thanh niên tại Mỹ thường đeo mặt nạ và tổ chức những bữa tiệc nhỏ và vui chơi bên bạn bè, gia đình trước thời khắc giao thừa.

In Russia, the New Year is the occasion for families to gather on the “New Year tree”. And parents will give meaningful new year gifts to their children under this new year tree.

Ở Nga, Tết dương là dịp gia đình tụ họp bên “cây năm mới”, cha mẹ sẽ trao tặng những món quà ý nghĩa của năm mới dành cho các con của mình dưới cây năm mới này. 

5. The meaning of life value: The longing for life – Ý nghĩa của giá trị cuộc sống: Cuộc sống dài lâu

Any Western country during the Lunar New Year wishes good things about the meaning of life. With the meaning of New Year’s Day, they want to live forever. They look forward to the best things for the life of the family and the country. The life of peace, happiness, warmth … forever and forever is the meaning of each Lunar New Year every year when the clock is right at the end of the old year to the new year. 

Bất kì một đất nước phương Tây nào trong dịp Tết dương lịch đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc sống của mình. Với ý nghĩa này, họ mong muốn sự trường tồn trong cuộc sống. Họ mong những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của gia đình và đất nước. Một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc và ấm no… mãi trường tồn chính là ý nghĩa của dịp Tết dương lịch mỗi năm khi đồng hồ điểm đúng khoảnh khắc kết thúc năm cũ bước sang năm mới.

Một số từ vựng về tết dương lịch

New year’s Eve /nju: jə: i:v/ đêm giao thừa

Extravaganza /eks,trævə’gænzə/ sự kiện ăn mừng lớn cuối năm

Father time /’fɑ:ðə taim/ hiện thân của năm cũ

The Baby New Year / ðə ‘beibi nju: jə:/ hiện thân của năm mới

Festivities /fes’tiviti/ ngày hội

Firecrackers /’faie ‘krækə/ pháo

Từ vựng tiếng Anh về Tết dương lịch (Ảnh: dkn)

Fireworks /’faiəwud/ pháo hoa

Flute /flute/ ly sâm-panh

Gathering /’gæðəriɳ/ tụ họp

Gown /gaun/ váy dạ hội

Horns /hɔ:n/ kèn giấy chúc mừng

Confetti /kən’feti:/ hoa giấy

Countdown /kaunt daun/ lễ đếm ngược đến giao thừa

Merrymaking /’meri ‘meikiɳ/ dịp hội hè

Parade /pə’reid/ diễu hành năm mới

Streamer /’stri:mə/ tua rua/cờ đuôi nheo trang trí

Stroke of midnight /strouk əv ‘midnait/ nửa đêm

Toast /toust/ chén rượu chúc mừng

Vow /vau/ Resolution /rezə’lu:ʃn/ lời quyết tâm cho năm mới

To ring the new year /riɳ ðə nju: jə:/ chào mừng năm mới

Với ý nghĩa và từ vựng về ngày Tết dương lịch bằng tiếng Anh vừa chia sẻ trên đây, hy vọng đã phần nào cung cấp thêm thật nhiều kiến thức vô cùng hữu ích cho các bạn hiểu hơn về dịp lễ lớn này.

Thiện Nhân (Tổng hợp)