Nếu bạn nghĩ rằng mình còn trẻ và có nhiều thời gian, bạn cho phép lần này thất bại, để sửa lại vào lần kế tiếp. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, thời gian trôi qua mà chúng ta không hay biết. Có một câu nói hay trong tiếng Anh: “Don’t miss what you don’t want to miss”, để nhắc nhở chúng ta đừng bỏ lỡ điều gì bởi lẽ cơ hội chỉ đến một lần.

videoinfo__video3.dkn.news||__

If I were a young woman now, I am not sure how cope with. 

Nếu bây giờ tôi còn trẻ, tôi không chắc tôi sẽ đương đầu như thế nào nữa. 

Image result for if I were a young woman now
(Ảnh schoolmum.net)

With all the things that you have the opportunities, the technology, I’d like to think it could be a world of pleasure.

Với tất cả mọi thứ mà các bạn đang có, cơ hội rồi công nghệ, lẽ ra đây là một thế giới tràn đầy hạnh phúc.

But I fear instead, it would only be a world of pressure.

Nhưng tôi sợ rằng thay vào đó là một thế giới đầy áp lực.

Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend.

Áp lực để trở thành một bà mẹ hoàn hảo, một người vợ vẹn toàn, một người bạn hoàn hảo.

Pressure to be successful a boss, a leader.

Working, Business Women, Female, Work, Business Woman
(Ảnh: pixabay.com)

Áp lực phải thành công, trở thành ông chủ, người đứng đầu.

If I had my time again, I wouldn’t create a to-do list. 

Nếu tôi được quay ngược về quá khứ lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tạo ra các list phải làm gì.

I’d give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important.

Tôi sẽ dành thời gian cho bản thân để thưởng thức những điều mà giờ tôi mới hiểu được nó là điều quan trọng nhất.

What I wouldn’t give to extend those goodnight kisses, instead of moaning about having to get up early in the morning.

Tôi sẽ dành trọn vẹn những chiếc hôn chúc ngủ ngon thay vì than vãn việc phải dậy sớm vào buổi sáng.

What I wouldn’t give her an extra second to cuddling my babies before the became too big to hold. 

Love, Child, Family, Mother, Momma, Parent
(Ảnh: pixabay.com)

Tôi sẽ dành thời gian để âu yếm đứa con nhỏ bé trước lúc chúng lớn.

What I wouldn’t give for five more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me.

Happiness, Kids, Mom, Sye, Photographing Children
(Ảnh: pixabay.com)

Tôi sẽ dành thêm 5 phút để thỏa sức nhảy múa khi mà đôi chân tôi vẫn đủ khỏe để trụ vững. 

This is simply about you as a human being. There’s the most important word, being in lost in the moment, being in peace in the world, being kinder to myself, being kinder to us, being able to let go and being proud to do so.

Ballet, Dance, Ballerina, Scene, Dancer, Romance, Girl
(Ảnh: pixabay.com)

Chỉ cần là chính mình mà thôi. Từ quan trọng nhất là ‘trở nên’. Trở nên lạc lối trong một phút giây nào đó, trở nên yên bình trong thế giới, trở nên tử tế với chính bản thân mình, trở nên tử tế với mọi người. Có thể buông bỏ những điều vớ vẩn, và trở nên tự hào vì đã dám làm như vậy. 

Believe me, if I were a young woman now, I’d spend more time being not doing. 

Tin tôi đi, nếu tôi là một cô gái trẻ ngay bây giờ, tôi sẽ dành nhiều thời gian để ‘trở lên’, chứ không phải là ‘làm nên’.

Trong đoạn video, chúng ta thấy cấu trúc nổi bật được sử dụng là Câu điều kiện loại 2: giả thiết cho hành động không có thật ở hiện tại.

If S V (quá khứ), S would V: Nếu … thì ….

Đối với động từ tobe sẽ dùng “were ở vế if với tất cả các ngôi.

Ví dụ:

If I were you, I would buy this house.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua ngôi nhà đó.

Phụ đề video thực hiện bởi We learn.

Thiện Nhân

Từ Khóa: