Trong bài học này, chúng ta cùng luyện tập đọc – hiểu qua một số điều thú vị về khoa học nhé!

1. The noise that is thunder is created when the air around lightning gets rapidly heated and expands at a rate faster than the speed of sound.

Tiếng ồn sấm sét được tạo ra khi không khí xung quanh tia sét bị nóng lên nhanh chóng và mở rộng với tốc độ nhanh hơn tốc độ của âm thanh.

2. When you crack a whip, it makes a loud noise because the tip is actually moving faster than the speed of sound!

Khi bạn quất một cây roi, nó tạo ra tiếng động lớn bởi vì đầu roi thực sự di chuyển còn nhanh hơn tốc độ của âm thanh!

nhung-su-that-khoa-hoc-danh-cho-tre-em-12
Khi bạn quất một cây roi, nó tạo ra tiếng động lớn bởi vì đầu roi thực sự di chuyển còn nhanh hơn tốc độ của âm thanh (Ảnh: Anh-Việt Blog)

3. Sound travels 4 times faster in water than it does through air. 

 Âm thanh di chuyển nhanh hơn 4 lần trong nước so với không khí.

4. Cranberries can be tested for ripeness by bouncing them, if they are ripe they should have a bouncing quality.

Những quả nam việt quất có thể được kiểm tra độ chín bằng cách ném cho chúng nảy lên, nếu chúng chín thì chúng phải có độ nảy chất lượng.

Những quả nam việt quất có thể được kiểm tra độ chín bằng cách ném cho chúng nảy lên, nếu chúng chín thì chúng phải có độ nảy chất lượng (Ảnh: visuckhoe.net)

5. Traveling at 80 kilometers per hour, a car uses half its fuel to overcome wind resistance. 

Để đi với tốc độ 80 km/giờ, một chiếc xe sử dụng mất một nửa nhiên liệu để vượt qua sức cản của gió.

6. The largest living structure on Earth is the Great Barrier Reef. Found in Australia, it is over 2000 kilometers long.

Cấu trúc sống lớn nhất trên Trái đất là Rạn san hô Great Barrier. Nó được tìm thấy ở Úc và dài hơn 2000 km.

nhung-su-that-khoa-hoc-danh-cho-tre-em-7
Cấu trúc sống lớn nhất trên Trái đất là Rạn san hô Great Barrier được tìm thấy ở Úc, nó dài hơn 2000 km (Ảnh: Anh-Việt Blog)

7. The QWERTY keyboard layout used on most computers was invented way back in the 1860’s. 

Bố cục bàn phím QWERTY được sử dụng trên hầu hết các máy tính đã được phát minh vào những năm 1860.

8. Some types of bamboo can grow nearly a meter a day!  

Một số loại tre có thể mọc gần một mét mỗi ngày!

9. Diamonds are the hardest known substance.

Kim cương là vật chất cứng nhất được biết đến.

Kim cương là vật chất cứng nhất được biết đến (Ảnh: pixabay.com)

10. Light from the sun can reach a depth of 80 meters in the ocean.

Ánh sáng từ mặt trời có thể đạt tới độ sâu 80 mét trong đại dương

Theo Anh-Việt Blog