Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc phê duyệt.

Vnexpress đưa tin, ngày 16/7, ông Thái Văn Tài, Quyền Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất một phần ba tổng số thành viên của mỗi Hội đồng phải là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp Tiểu học.

Theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đều có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với SGK được thẩm định, theo Vietnamnet.

Ông Tài còn cho biết, những người này từng tham gia xây dựng và thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác hoặc có ít nhất ba năm trực tiếp dạy học ở cấp tiểu học. Không chỉ có trình độ chuyên môn cao, ứng viên cũng cần có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm với công việc đảm nhận. 

Theo kế hoạch, Bộ sẽ chuyển bản mẫu SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để các thành viên Hội đồng quốc gia tiến hành nghiên cứu độc lập. Sau đó, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để đánh giá các cuốn sách, bộ sách. Việc này cần hoàn tất trước 30/9 để trình Bộ trưởng xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

videoinfo__video3.dkn.news||200b432b1__

Ad will display in 09 seconds