Có nhiều thành ngữ quen thuộc dựa trên các đặc tính có  từ tự nhiên để mô tả sự vật hiện tượng.

1. A ray of sunshine

Ý nghĩa: tia nắng nắng ấm áp, chỉ một người hoặc sự vật mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc

Ví dụ:

They bring us a ray of sunshine, we believe in them.

Họ mang đến cho chúng tôi niềm hạnh phúc, chúng tôi tin tưởng họ.

2. A shrinking violet

Ý nghĩa: một người hay thẹn thùng (giống như loài hoa violet)

Ví dụ:

She is a shrigking violet and so sweet.

Cô ấy là một người e thẹn nhưng rất ngọt ngào.

3. Calm before the storm

Ý nghĩa: một sự im lặng, yên tĩnh trước khi có một biến động ồn ào nào đó xảy ra.

Ví dụ:

What the country was experiencing was not peace, but just the calm before another storm.

Những gì đất nước đang trải qua không phải là yên bình, mà chỉ là chút yên tĩnh trước sóng gió thôi.

4. Cuts no ice

Ý nghĩa: không có tác dụng gì (nhất là trong việc thay đổi quan điểm của người khác)

Ví dụ:

Don’t worry, that propaganda cut no ice on them.

Đừng lo, những tuyên truyền bịa đặt đó không có tác dụng gì đến họ đâu.

5. Once in a blue moon

Ý nghĩa: rất hiếm (như trang xanh xuất hiện)

Ví dụ:

I visit her once in a blue moon; we divorced long time a go.

Tôi rất hiếm khi đi thăm cô ấy, chúng tôi đã li dị từ lâu rồi.

6. Many moons ago

Ý nghĩa: từ lâu lắm rồi

Ví dụ:

I haven’t seen him many moons a go.

Tôi không nhìn thấy anh ấy từ lâu lắm rồi.

7. On cloud nine

Ý nghĩa: rất vui

Ví dụ:

He is now on cloud nine, he’s just win in competition.

Anh ấy giờ rất hạnh phúc, anh ấy mới thắng cuộc thi.

8. In the air

Ý nghĩa: rất gần rồi, đang tới rồi

Ví dụ:

Summer is in the air.

Mùa đang tới rồi.

9. Out of the woods

Ý nghĩa: đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm

Ví dụ:

She is now much better after the treatment and now she is out of the woods.

Cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều sau cuộc điều trị, cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.

10. Stealing my thunder

Ý nghĩa: bị lấy mất sự chú ý hay ý tưởng sáng tạo

Ví dụ:

We had an idea for that product but we see they’ve stolen our thunder and they have their own product  on the market.

Chúng tôi đã có một ý tưởng cho sản phẩm đó nhưng chúng tôi thấy họ đã đánh cắp mất nó và họ có một sản phẩm riêng trên thị trường.

Thiên Cầm