Được cậu con nhờ bê mẹt cơm để chụp ảnh, ông bố tạo hết kiểu này đến kiểu khác khiến vợ ngồi bên cạnh không nhịn nổi cười.

Nguồn video: Duy Nisa/VNE