Nho gia mạn đàm (6): Danh chính thì ngôn thuận

Trí huệ cổ nhân 01/09/21, 10:00

Nho gia giảng 'bề tôi trung thành', nhưng 'trung' ở đây có phải là trung thành một cách mù quáng?  Tiếp theo Phần 5 Trên thực tế đạo quân - thần là: 'quân nhân thần trung', vua phải nhân ái thì thần mới trung thành. Nếu mỗi người đều làm tròn chức ...

Tấn Văn Công – Bậc thầy chiến lược thời Xuân Thu: Từ lời hứa ‘Nhượng bộ lui binh’ đến chiến thuật ‘Tát ao bắt cá’

Câu chuyện lịch sử 25/08/21, 10:00

Đại chiến Thành Bộc" là trận đánh nổi tiếng lịch sử, bởi vì trong trận chiến này, Tấn Văn Công đã kết hợp nghệ thuật lừa dối cùng với tín nghĩa, cuối cùng giành được sự tín nhiệm của chư hầu và cả hoàng đế. Tại sao ông lại làm ...

Hàn Tín – Quốc sĩ vô song (4): Ỷ số đông, quân Triệu chủ quan khinh địch – Dụng binh ít, Hàn Tín tử chiến công thành

Trí huệ cổ nhân 21/08/21, 10:30

Ở cuối phần 3, sau khi diệt được nước Nguỵ với diệu kế 'thùng gỗ vượt sông', Hàn Tín lại nhanh chóng hạ nước Đại. Tiếp đến, ông tiến quân lên phía Bắc để chinh phạt nước Triệu...  Binh lực nước Triệu lúc này vô cùng lớn mạnh với 20 vạn ...