Giải mê y án Hoa Đà (Phần 2)

Chuyện ngành Y 25/05/22, 06:00

Trong sử sách, có rất ít tư liệu về những năm đầu của thần y Hoa Đà. Các sử gia sau một vài từ giới thiệu sơ lược về thân thế, liền tập trung vào mô tả y thuật thần y tuyệt kỹ của ông. Do đó, trên vũ đài ...

Giải mê y án Hoa Đà (Phần 1)

Trí huệ cổ nhân 23/05/22, 06:00

Trong sử sách, có rất ít tư liệu về những năm đầu của thần y Hoa Đà. Các sử gia sau một vài từ giới thiệu sơ lược về thân thế, liền tập trung vào mô tả y thuật thần y tuyệt kỹ của ông. Do đó, trên vũ đài ...

Tăng Quốc Phiên giác ngộ thời loạn thế (9): Ngọn nến dù cháy hết, ánh quang rực rỡ vẫn còn

Trí huệ cổ nhân 03/05/22, 06:00

Quan trường tựa hồ như một cái lò luyện thép luyện kim, có người từ trong quan trường mà hóa thành than xỉ, lại có người ắt luyện thành vàng chân. Sự khác biệt chính là nằm ở chữ “Tâm”. Tiếp theo Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Năm Đồng Trị thứ chín, Tăng Quốc ...