Nhờ có mẹ hiền mà con trở nên quý

Trí huệ cổ nhân 19/11/22, 15:00

Từ xưa đến nay, mọi người vẫn cho rằng người mẹ tốt còn hơn cả một người thầy tốt. Đức hạnh và tình yêu thương của mẹ là thứ tiếp thêm sức mạnh, động lực và niềm tin để con trẻ vượt qua khó khăn, thử thách, chinh phục mọi ...

‘Tâm pháp’ dạy con của hoàng đế Khang Hy

Trí huệ cổ nhân 08/10/22, 15:00

Khang Hy là vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông cả đời cần kiệm, liêm chính, cẩn thận, tỉ mỉ, dốc sức chăm lo việc nước. Ông có trí huệ siêu việt hơn người, là vị hoàng đế nắm giữ triều chính lâu nhất, tới 64 ...

Sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc

Nhân sinh cảm ngộ 12/09/22, 10:00

Hơn 300 năm trước công nguyên, Mạnh Tử đã khuyên răn người đời: Sinh nơi hoạn nạn, chết trong an lạc. Nhưng con người hiện đại thường bị khống chế bởi tính lười nhác, tham thú hưởng lạc mà tránh né khổ nạn. Kết quả sẽ bỏ lỡ cả cuộc ...

Nhan Hồi – Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 5 P.18)

Trí huệ cổ nhân 30/08/22, 16:00

Tiếp theo: Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về đạo trị quốc - Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 4 P.17) Một ngày nọ, Lỗ Định Công hỏi Nhan Hồi: “Tiên sinh cũng từng nghe qua tài đánh xe ngựa của Đông Dã Tất chăng?”. Nhan Hồi đáp: “Ông ấy xác thật là ...