Gặp dữ hoá lành bởi có Thần bảo hộ

Hành thiện tích đức 16/04/22, 07:00

Người ta thường nói: “Trời có lúc gió mây bất trắc, người có lúc già trẻ họa phúc”. Nhưng từ xưa đến nay, luôn có một số người thường gặp hung hóa lành, gặp nạn được may mắn. Điều này rốt cuộc nguyên nhân do đâu? Trước tiên, xin hãy ...