Mạt Pháp mạt kiếp là khi nào?

Khoa học - Công nghệ 28/07/22, 10:00

Người ta đều nói “lấy sử làm gương, có thể biết được hưng vong”. Vì vậy, khi những sự tình như tượng Phật rơi lệ xuất hiện khắp nơi trên thế giới, chắc chắn sẽ có người nói, phải chăng thế đạo sắp có biến? Xin chào quý vị độc giả, ...