Trung Nghĩa Truyện – Hứa Chử (P.2): Cứu chủ tại Đồng Quan, dọa Mã Siêu tái mặt – Trung thành với Tào Ngụy, nhắm mắt chẳng thay lòng!

Câu chuyện lịch sử 06/08/21, 10:00

Lại nói, tuy nói chức trách của Hứa Chử là bảo vệ sự an toàn của Tào Tháo, nhưng một khi đã theo Tào Tháo xung trận, thì khả năng chiến đấu của ông cũng rất kinh người!... Tiếp theo Phần 1 Lúc theo Tào Tháo đi chinh phạt Trương Túy, ...

Thơ: Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặc

Nghệ thuật 22/07/21, 11:30

Đường 'Thiên Trúc', muốn về cõi Phật; Ải đầu tiên cần dứt Lục căn... Chuyện Ngộ Không diệt trừ lục tặcNào phải đâu nhắm mắt đánh cànBề ngoài câu chuyện thế gianThực ra ẩn chứa nội hàm phía trong… Tên nhân vật - "Sáu thằng giặc cướp" (*)Huyền diệu thay trùng khớp ...

Trung Nghĩa Truyện – Triệu Vân (P.2): Phá vạn hùng binh, phò ấu chúa – Diệt nghìn danh tướng, cứu phu nhân

Câu chuyện lịch sử 13/07/21, 05:30

“Xưa nay cứu chúa xông trăm trận; Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long”... Thế là, tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của hơn một ngàn năm sau đã tái hiện lại quá trình kinh tâm động phách khi đó. Tiếp theo Phần 1 Trong chiến trường hỗn loạn vang vọng tiếng chém giết ồn ào, Triệu ...