Hạnh phúc và niềm vui của sự điềm nhiên

Nhân sinh cảm ngộ 12/04/21, 14:30

Điềm nhiên là một tâm thái, là một sự hòa bình và yên tĩnh, không ham mê hư vinh, không tranh giành danh lợi, siêu phàm thoát tục... Điềm nhiên là một sự trưởng thành, giống như những cây lúa chín với những hạt lúa to chắc cúi đầu hướng ...

Đến tuổi 50, không nên mãi ở lại 4 chỗ này

Nhân sinh cảm ngộ 01/04/21, 14:30

Người xưa thường khuyên chúng ta rằng: Trong một kiếp người, không thể sống mơ hồ qua ngày được, phải tìm kiếm giá trị nhân sinh cho bản thân... Trên thế giới này có rất nhiều người, thời gian và lý do của mỗi một người khi đến với thế giới ...

Giọt mật nào mãi rơi trong mộng đời thiên cổ

Nhân sinh cảm ngộ 27/03/21, 12:30

“Trọng Hồng Trần biết mình cần ngay lập tức lên đường. Cái xác ngựa kia chỉ có thể tạm mua cho chàng chút thời gian xuất phát trước những vị thần chết của hoang mạc này....” Trọng Hồng Trần quê đâu không rõ. Chàng có tài mạo thường thường bậc trung ...