2 câu chuyện cười hàm ẩn triết lý nhân sinh

Nhân sinh cảm ngộ 07/09/21, 10:00

Những câu chuyện cười được lưu truyền trong dân gian không chỉ để mua vui mà còn mang theo hàm ý rất sâu xa. Dưới đây là hai câu chuyện thú vị hàm chứa trí tuệ dân gian và triết lý nhân sinh sâu sắc. Câu chuyện thứ nhất: Những điều ước... Xưa ...

2 câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh

Nhân sinh cảm ngộ 29/08/21, 11:00

Có vị sư trụ trì nọ đã lớn tuổi, vì vậy ông muốn chọn một người xuất sắc nhất trong những đệ tử của mình để kế thừa y bát... 1. Chọn người kế thừa y bát Trong số chúng tăng tại chùa, mọi người đều thấy rằng Nhược Sinh cùng Tuệ ...

Tản văn: Bonsai…

Nghệ thuật 25/08/21, 11:00

* Bài viết của cố nhà văn Hà Văn Thịnh. DKN Đăng tải dưới sự cho phép của gia đình cố nhà văn. Nếu trên thế giới này có những cái gì đó xứng đáng được coi là “sự bình dị vĩ tuyệt” thì bonsai là điều đầu tiên phải được ...