Phong vân mạn đàm (Kỳ 64): Tần vương lắng nghe tâm thư khuyên giải, Phạm Thư dâng kế ‘viễn giao cận công’

Câu chuyện lịch sử 29/03/21, 12:30

Lại nói, gần hai năm đã qua, Tần vương đã quên mất Trương Lộc (Phạm Thư). Sau khi đọc bức thư xong, Tần vương quyết định triệu kiến Trương Lộc... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm  Trương Lộc đến một nơi gọi là Ly cung, ông ở đó chờ đợi. ...

Tinh hoa võ thuật Việt Nam (P.1): Thương pháp của Lý Công Uẩn và Hùng Kê Quyền của Nguyễn Lữ

Câu chuyện lịch sử 29/03/21, 07:30

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghêSóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể ĐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”(Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu). Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Phong vân mạn đàm (Kỳ 62): Miễn Trì hội Triệu-Tần hai nước đấu trí; Hồi hương xong Liêm Pha khinh bạc Tương Như

Câu chuyện lịch sử 19/03/21, 12:30

Ở tập trước, Tần vương thấy Lạn Tương Như không sợ, hơn nữa lời nói còn khảng khái hiên ngang, giống như đang chiếm đạo lý vậy. 'Đem chuông đi đánh xứ người', số phận của Lạn Tương Như sẽ ra sao?... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm Tần vương ...