Vì sao Nhật Bản có thể gìn giữ truyền thống văn hoá suốt nghìn năm? Nguyên nhân liên quan đến một vương triều hưng thịnh

Câu chuyện lịch sử 16/06/22, 11:00

Giữa thế kỷ thứ 7, Thiên hoàng Nhật Bản Kotoku đã gửi rất nhiều sứ đoàn sang kinh đô Trường An của nhà Đường, thành phần bao gồm nhiều học giả và tăng lữ. Họ nghiên cứu về hầu hết các lĩnh vực, từ văn hóa tới chính trị quân ...