Dấu ấn tuần qua: Biden, đừng sợ!

Dấu ấn tuần qua 02/11/20, 05:00

Khoảnh khắc trở thành chủ tòa Bạch Ốc mà ông Joe Biden dành cả đời chờ đợi có nguy cơ tan thành mây khói khi những diễn biến bất lợi dồn dập đến với ông trong tuần qua. Đáng buồn hơn là ngay cả khi một phép màu giúp ông ...