Apple chuẩn bị ra mắt hệ điều hành mới

Công nghệ 02/06/22, 10:51

Một hệ điều hành mới của Apple vừa bị rò rỉ trên internet có tên là RealityOS, đây có thể là OS được sử dụng để vận hành sản phẩm hỗ trợ thực tế ảo(VR) và thực tế tăng cường (AR) của công ty, theo Zingnews. Parker Ortolani, biên tập viên ...

Những cỗ máy thông tin

Khoa học - Công nghệ 03/05/22, 13:57

Theo Lý thuyết Thông tin và Điều khiển học, mọi cỗ máy chỉ có thể hoạt động dưới sự điều khiển của một hệ điều hành. Do đó, nếu vũ trụ và sự sống là những cỗ máy, chúng phải là những cỗ máy thông tin, giống như computers, thay ...