Bệnh bỏ cuộc: Khi cái chết chỉ đơn thuần do tâm lý

Chuyện ngành Y 03/11/18, 10:17

Bạn có tin một người có thể không trực tiếp tử vong do nghịch cảnh, mà chỉ bởi chính bản thân họ đã từ bỏ hy vọng sống sót? Một nghiên cứu mới đây đã chứng minh hiện tượng này hoàn toàn là có thực. Trong các cuộc chiến tranh thảm ...