Hồi ký: Thương về Miền Trung

Con đường thành công 01/06/22, 11:00

Đôi lời về tác giả: GS.TS. Nguyễn Khắc Nhẫn nguyên là giáo sư Đại học Bách Khoa Grenoble, Cộng hoà Pháp; Cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp, và là giám đốc đầu tiên của Trung tâm quốc gia kỹ thuật Phú Thọ ở Sài Gòn ...

Giải mê y án Hoa Đà (Phần 2)

Chuyện ngành Y 25/05/22, 06:00

Trong sử sách, có rất ít tư liệu về những năm đầu của thần y Hoa Đà. Các sử gia sau một vài từ giới thiệu sơ lược về thân thế, liền tập trung vào mô tả y thuật thần y tuyệt kỹ của ông. Do đó, trên vũ đài ...